Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Kungsbackaborna

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Barn och ung i Kungsbacka

Barngrupper och skolklasser skall vara mindre och erbjuda utveckling och trygghet för både barn och pedagoger.
Föräldrar och barn skall fritt kunna välja vilken skola som passar dem bäst. 

Barnen skall få en barnomsorgspeng som föräldrarna får disponera inom kommunal, privat eller egen barnomsorg alternativt dagmamma, allt utifrån vad som är bäst för barnets individuella behov. Det är valfrihet för oss.

Max 15-18 barn per grupp i förskolan, beroende på gruppsammansättning.
Högst 25 elever per klass i grundskolan såvida inte lokalstorlek eller pedagogantal anpassas. Vi efterfrågar en dialog mellan förvaltning och pedagoger innan beslut om gruppstrolek fattas.

Att syskon skall få vara på samma omsorgsplats ser vi som en självklarhet, då det är en grundläggande faktor till välbefinnande för hela familjen.

Vi anser att det var ett felaktigt beslut att avskaffa de kommunalt självstyrande skolorna (KSS). Vi vill återinföra KSS i enlighet med ett av de förslag som nämnden hade att ta ställning till när KSS framtid skulle avgöras; att KSS skulle bevaras och ingå i en egen pedagogisk enhet.

Ökade resurser till För- och grundskolan, införande av Kommunalt Självstyrda skolor (KSS) och klassmorfar i de kommunala skolorna borde ske omgående och har vårt fulla stöd.

Ungdomarna skall kunna fortsätta bo och verka i kommunen även när de flyttar hemifrån. Vi vill stödja byggandet av små, enkla och billiga lägenheter samt att det finns goda kommunikationer, som ger tillgång till utbildningar och arbete. Ingen ungdom skall behöva vara arbetslös.

Vi vill göra kommunens delar mer levande, så att ungdomarna kan roa sig på hemmaplan. Vi kommer att medverka till en positiv syn på behandling av tillståndsgivning, öppettider och annat som möjliggör ett rikare och mer varierat nöjesliv.

Funktionsstöd och socialtjänst


Oavsett med eller utan funktionshinder skall alla inom Kungsbacka kommun kunna leva med samma möjligheter till ett värdigt liv med bra boende, rekreation och fritidsaktiviteter.

Minimikravet är att kommunen följer LSS. De funktionshindrade själva har oftast bra lösningar och förslag då det gäller boende, hjälpmedel och dyligt.  
Deras önskan är oftast att handläggarna är mer lyhörda för dessa förslag och samarbetar närmare med olika handikapporganisationer samt Försäkringskassan.

Valfrihet i Socialtjänsten

Socialtjänsten måste alltid ha den unika människan i fokus och vid myndighetsutövning tillämpa lagstiftningen så att den inte blir ”hård i kanten” utan anpassad eftermänniskors behov och villkor.
Kungsbackaborna anser att förebyggande arbete alltid är att föredra framför rehabilitering och att kommunen behöver fler gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.
Socialförvaltningen borde informera mer om när och vad/var man som medborgare kan få hjälp samt arbeta tillsammans med andra verksamheter.
Frivilligorganisationer har ofta stor kompetens i olika sociala frågor och är många gånger ett lättare val för den som behöver hjälp. Vi tror på ett samarbete mellan dessa och tidigare nämnda parter.

lördagsannons