Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Motion om förflyttning av kiosk

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Motion om förflyttning av kiosk

Betr. Den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg

Tillsammans med 4 043 personer har Kungsbackaborna lagt en motion 2013-03-11, där vi önskar att kiosken enligt ovan skall flyttas.
Det har nu gått två och ett halvt år utan något svar. Vi utgår ifrån att man dagligen jobbar frenetiskt med frågan, samtidigt som vi är fullt medvetna om att det är inte lätt att hitta någon lämplig plats.
En plats där denna extremt fula byggnad inte förstör för mycket för den nya omgivning där den placeras. Att den är felplacerad råder det ju inget tvivel om.
Vi har funderat en hel del och talat med kommuninnevånare med avsikt att försöka hitta en lämplig plats.
Efter sammanvägning av samtalen, estetik, fasadfärg, funktion och mycket annat har vi kommit fram till följande förslag.

Serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästarplatsen öster om gång och cykelbanan. Besökande kan sitta på den föredömliga sittmöjlighet som skapats när invallning av ån gjordes och njuta av Kungsbackaån. Kioskens fasadfärg är nästan identisk med invallningsmaterialets, så den kommer att smälta in och kännas som en naturlig del av helheten. På resterande del av befintlig grönyta av Borgmästarplatsen kan man anlägga två Boulebanor och sittbänkar med bord. Klot för boulespel kan hyras ut av kiosken. På detta sätt kommer Borgmästarplatsen att bli en pärla i sin omgivning mellan Stadshus, Kulturhus och Kungsmässan där människor kan spela boule eller bara sitta ner och njuta av en korv/glass/kaffe/våffla.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta att

Serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästarplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt ovanstående förslag.

………………………………                                      …………………………………………

Roger Larsson Kb                                             Agnetha Ernegård Kb

lördagsannons