Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Motion angående anställning inom vård och omsorg

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Motion angående anställning inom vård och omsorg

Kungsbackaborna föreslår att alla som skall anställas i vår kommun, för att arbeta inom Vård & Omsorg, skall uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan de anställs. Syftet är att öka tryggheten samt minska risken för att boende, gäster samt personal skall utsättas för brott. Detta skall gälla all personal som anställs inom såväl den kommunala som privata omsorgen. Verksamhetsrutinen ska gälla för samtliga yrkeskategorier inom omsorgens verksamhetsområde, såväl timanställda, vikarier, trainee som tillsvidareanställda. Eftersom Kungsbacka vill utmärka sig som en framåtsträvande kommun inom många olika områden, ser vi detta som en självklarhet och skulle varit genomfört för länge sedan.

I dag finns det ett stort antal kommuner som redan genomfört detta.

Luleå, Mölndal, Mönsterås och Kristinehamn begär utdrag för alla som ska anställas inom vård- och omsorg. Sigtuna, Uppsala, Lerum, Jönköping och Växjö är exempel på kommuner som gör det inom äldreomsorgen.

Vi gjorde en improviserad intervju, (vecka 22-23, 2015) med 40 personer boende i Kungsbacka kommun.

23 st. av dessa var över 65 år

12 personer mellan 35 - 50 i Kungsbacka

5 st. var mellan 18 – 20 år

Vi ställde frågan;

Vad anser Du om att alla inom V & O i Kungsbacka skall lämna uppgifter från belastningsregister innan anställning?

De flesta av de tillfrågade trodde att detta redan var obligatoriskt.

Av de utfrågade var det endast 1 person som INTE ansåg att detta var av större vikt.

Sammanfattning av 40 utfrågade var det 39 som ville att detta genomförs omgående och ser det som en självklarhet.

Tilläggas kan att av de utfrågade arbetade 2 personer inom V & O i Kungsbacka, vilka direkt svarade;

Absolut, detta skulle ge även oss och våra kollegor en ökad trygghet.

Vi utgår ifrån att den som anställer har sådan kompetens så att hen kan urskilja vad som är allvarligt eller inte, i det som står i belastningsregistret, vid en ev. anställning.

 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun snarast möjligt inför som krav att alla som anställs för att arbeta inom vård och omsorg, oavsett om den är kommunal eller privat, skall uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, innan anställning.

Kungsbacka 2015-06-08

Agneta Ernegård                                     Roger Larsson 

lördagsannons